HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Guo, Zhongwen"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing 2 items.

Date of IssueTitle Authors
2008 Passive diagnosis for wireless sensor networksLiu, Kebin; Li, Mo; Liu, Yunhao; Li, Minglu; Guo, Zhongwen; Hong, Feng
Dec-2008 Perpendicular intersection : locating wireless sensors with mobile beaconGuo, Zhongwen; Guo, Ying; Hong, Feng; Yang, Xiaohui; He, Yuan; Feng, Yuan; Liu, Yunhao