HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Hao, Ying (郝瑩)"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 1 items.

Date of IssueTitle Authors
2001 "Guan cha" de she hui min zhu zhu yi si chao, 1946-1948 : 1940 nian dai Zhongguo zi you zhu yi si xiang yan jiuHao, Ying (郝瑩)