HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Niu, Xize"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 7 items.

Date of IssueTitle Authors
May-2003 Efficient spatial-temporal chaotic mixing in microchannelsLee, Yi-Kuen; Niu, Xize
Jun-2004 An example of a chaotic micromixer : the cross-channel micromixerDodge, Arash; Jullien, Marie-Caroline; Lee, Yi-Kuen; Niu, Xize; Okkels, Fridolin; Tabeling, Patrick
24-Jul-2006 Hybrid approach to high-frequency microfluidic mixingNiu, Xize; Liu, Liyu; Wen, Wei-Jia; Sheng, Ping
21-Aug-2006 Electrorheological fluid-actuated microfluidic pumpLiu, Liyu; Chen, Xiaoqing; Niu, Xize; Wen, Wei-Jia; Sheng, Ping
27-Nov-2006 Microheaters fabricated from a conducting compositeLiu, Liyu; Peng, Suili; Niu, Xize; Wen, Wei-Jia
9-Dec-2008 Manipulations of microfluidic droplets using electrorheological carrier fluidZhang, Mengying; Wu, Jinbo; Niu, Xize; Wen, Wei-Jia; Sheng, Ping
14-Aug-2012 Constructing planar and three-dimensional microstructures with PDMS-based conducting compositeSheng, Ping; Wen, Wei-Jia; Niu, Xize; Liu, Liyu