HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Qin, Jianhua"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing 2 items.

Date of IssueTitle Authors
31-Aug-2011 Patterning cell using Si-stencil for high-throughput assayWu, Jinbo; Zhang, Mengying; Chen, Long-Qing; Yu, Vivian; Wong, Joseph T. Y.; Zhang, Xixiang; Qin, Jianhua; Wen, Weijia
5-Aug-2010 Wax-bonding 3D microfluidic chipsGong, Xiuqing; Yi, Xin; Xiao, Kang; Li, Shunbo; Kodzius, Rimantas; Qin, Jianhua; Wen, Wei-Jia