HKUST Library Institutional Repository Banner

HKUST Institutional Repository >

Items for Author "Yang, Hong"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing 1 items.

Date of IssueTitle Authors
Jun-2005 The chemical composition of inorganic and carbonaceous materials in PM2.5 in Nanjing, ChinaYang, Hong; Yu, Jianzhen; Ho, Sai Hang; Xu, Jinhui; Wu, Wai-Shing; Wan, Chun Hong; Wang, Xiaodong; Wang, Xiaorong; Wang, Liansheng