Showing 1 - 41 of 41
Chan, Chak Keung
Chan, Chak Keung
(陳澤強)
[CBE, ENVR, IENV]
Chan, Chi Ming
Chan, Chi Ming
(陳志明)
[CBE, ENVR, IPO]
Chau, Ying
Chau, Ying
(周迎)
[CBE]
Chen, Guohua
Chen, Guohua
(陳國華)
[CBE, EI, IENV]
Cheung, Pak Hang Peter
Cheung, Pak Hang Peter
(張栢恒)
[CBE]
Chow, King Lau
Chow, King Lau
(周敬流)
[LIFS, CBE]
Chung, Albert Chi Shing
Chung, Albert Chi Shing
(鍾志成)
[CSE, ECE, CBE]
Fung, Ka Yip
(馮加曄)
[CBE]
Gao, Furong
Gao, Furong
(高福榮)
[CBE]
Gao, Ping
Gao, Ping
(高平)
[CBE]
Hsing, I-Ming
Hsing, I-Ming
(邢怡銘)
[CBE]
Hu, Xijun
Hu, Xijun
(胡喜軍)
[CBE]
Huang, Pingbo
Huang, Pingbo
(黃平波)
[LIFS, CBE]
Huang, Xuhui
Huang, Xuhui
(黃旭輝)
[CHEM, CBE]
Hui, Chi Wai
Hui, Chi Wai
(許志偉)
[FYTRI, CBE, IENV]
Lakerveld, Richard
Lakerveld, Richard
[CBE]
Lam, Henry H N
Lam, Henry H N
(林熙寧)
[CBE]
Lee, Yi-Kuen
Lee, Yi-Kuen
(李貽昆)
[MAE, CBE]
Lin, Carol S K
Lin, Carol S K
(連思琪)
[CBE]
Liu, Yuanshuai
Liu, Yuanshuai
(劉元帥)
[CBE]
Luo, Zhengtang
Luo, Zhengtang
(羅正湯)
[CBE]
Mckay, Gordon
Mckay, Gordon
(麥高登)
[CBE, IENV]
Mi, Yongli
Mi, Yongli
(弭永利)
[CBE]
Ng, Ka Ming
Ng, Ka Ming
(吳嘉名)
[CBE]
Ni, Rong
Ni, Rong
(倪蓉)
[CBE]
Semmelhack, Julie Lee
Semmelhack, Julie Lee
[LIFS, CBE]
Shao, Minhua
Shao, Minhua
(邵敏華)
[CBE]
So, Richard H Y
So, Richard H Y
(蘇孝宇)
[IELM, CBE]
Sun, Fei
Sun, Fei
(孫飛)
[LIFS, CBE]
Tang, Benzhong
Tang, Benzhong
(唐本忠)
[CHEM, CBE]
Tong, Henry H Y
Tong, Henry H Y
(唐海誼)
[CBE]
Wang, Jiguang
Wang, Jiguang
(王吉光)
[LIFS, CBE]
Wang, Yiwen
Wang, Yiwen
(王怡雯)
[ECE, CBE]
Wu, Angela Ruohao
Wu, Angela Ruohao
(吳若昊)
[LIFS, CBE]
Wu, Hongkai
Wu, Hongkai
(吳洪開)
[CBE, CHEM]
Xia, Jun
Xia, Jun
(夏軍)
[LIFS, CBE]
Yao, Shuhuai
Yao, Shuhuai
(姚舒懷)
[MAE, CBE]
Yao, Yuan
Yao, Yuan
(姚遠)
[MATH, CBE]
Yeung, King Lun
Yeung, King Lun
(楊經倫)
[ENVR, DENG, CBE]
Yobas, Levent
Yobas, Levent
[ECE, CBE]
Yue, Po Lock
Yue, Po Lock
(余寶樂)
[CBE, IENV]