Showing 1 - 27 of 27
Chen, Songnian
Chen, Songnian
(陳松年)
[ECON, IAS]
Cheng, Leonard K H
Cheng, Leonard K H
(鄭國漢)
[ECON]
Cook, David E
(戴懷谷)
[ECON]
Ding, Fei
Ding, Fei
(定緋)
[ECON]
Fong, Yuk-fai
Fong, Yuk-fai
(房育輝)
[DBM, ECON]
HE, Guojun
HE, Guojun
(何國俊)
[SOSC, ENVR, ECON]
Hua, Xinyu
Hua, Xinyu
(華新宇)
[ECON]
Lai, Edwin L C
Lai, Edwin L C
(黎麟祥)
[ECON]
Leung, Siu Fai
Leung, Siu Fai
(梁兆輝)
[ECON]
Li, Yao Amber
Li, Yao Amber
(李瑶)
[ECON]
Lien, Yuan-Chuan
Lien, Yuan-Chuan
(連淵湶)
[ECON]
Lim, Woo Young
Lim, Woo Young
(林祐永)
[DBM, ECON]
Lu, Xun
Lu, Xun
(陸迅)
[ECON]
Lu, Yang
Lu, Yang
(盧楊)
[ECON]
Lui, Francis T
Lui, Francis T
(雷鼎鳴)
[ECON]
Park, Albert Francis
Park, Albert Francis
(朴之水)
[IEMS, SOSC, ECON, IAS]
Sabourian, Hamid
Sabourian, Hamid
[ECON]
Visaria, Sujata
Visaria, Sujata
[ECON]
Wang, Peng
Wang, Peng
(王鵬)
[ECON]
Wang, Pengfei
Wang, Pengfei
(王鵬飛)
[ECON]
Wang, Susheng
Wang, Susheng
(王蘇生)
[ECON]
Wang, Yong
Wang, Yong
(王勇)
[ECON]
WATANABE, Yasutora
WATANABE, Yasutora
(渡邉安虎)
[ECON]
Xie, Danyang
Xie, Danyang
(謝丹陽)
[ECON]
Xu, Juanyi
Xu, Juanyi
(徐雋翊)
[ECON]
Zhao, Xiaojian
Zhao, Xiaojian
(趙小健)
[ECON]
Zhu, Tao
Zhu, Tao
(朱濤)
[ECON]