Showing 1 - 39 of 39
Bauchau, Olivier
Bauchau, Olivier
[MAE]
Cai, Lilong
Cai, Lilong
(蔡李隆)
[MAE]
Chao, Christopher Y H
Chao, Christopher Y H
(趙汝恒)
[MAE]
Chen, Qing
Chen, Qing
(陳擎)
[CHEM, MAE]
Chen, Sherry
Chen, Sherry
(陳弦)
[MAE]
Ciucci, Francesco
Ciucci, Francesco
[MAE]
Gao, Yongsheng
Gao, Yongsheng
(高詠生)
[MAE]
Huang, Baoling
Huang, Baoling
(黃寶陵)
[MAE]
Huang, Xun
Huang, Xun
(黃迅)
[MAE]
Kim, Jang Kyo
Kim, Jang Kyo
(金章教)
[MAE]
Kwan, Charles
Kwan, Charles
(關志方)
[MAE]
Lam, David Chuen Chun
Lam, David Chuen Chun
(林銓振)
[MAE]
Lee, Ricky S W
Lee, Ricky S W
(李世瑋)
[MAE]
Lee, Yi-Kuen
Lee, Yi-Kuen
(李貽昆)
[MAE, CBE]
Leng, Yang
Leng, Yang
(冷揚)
[MAE]
Li, Larry K.B.
Li, Larry K.B.
(李建邦)
[MAE]
Li, Zhigang
Li, Zhigang
(李志剛)
[MAE]
Liem, Rhea Patricia
Liem, Rhea Patricia
[MAE]
Ma, Lok Wang
Ma, Lok Wang
(馬諾宏)
[MAE]
Qiu, Huihe
Qiu, Huihe
(邱惠和)
[MAE]
Ruan, Haihui
Ruan, Haihui
[MAE]
Seo, Jungwon
Seo, Jungwon
(徐廷沅)
[ECE, MAE]
Shyy, Wei
Shyy, Wei
(史維)
[EVPPO, MAE]
Sun, Qingping
Sun, Qingping
(孫慶平)
[MAE]
Tang, Kai
Tang, Kai
(湯凱)
[MAE]
Tso, Chi Yan
Tso, Chi Yan
(曹之胤)
[MAE]
Wang, Michael Yu
Wang, Michael Yu
(王煜)
[ECE, MAE]
Wu, Jingshen
Wu, Jingshen
(吳景深)
[MAE]
Xu, Jianbo
Xu, Jianbo
(徐建波)
[MAE, EI]
Xu, Kun
Xu, Kun
(徐昆)
[MAE, MATH]
Yang, Jinglei
Yang, Jinglei
(楊晶磊)
[MAE]
Yao, Shuhuai
Yao, Shuhuai
(姚舒懷)
[MAE, CBE]
Ye, Wenjing
Ye, Wenjing
(葉文菁)
[MAE]
Yu, Tongxi
Yu, Tongxi
(余同希)
[OP, MAE, VPRGO]
Yuen, Matthew Ming Fai
Yuen, Matthew Ming Fai
(袁銘輝)
[MAE]
Zhang, Tongyi
Zhang, Tongyi
(張統一)
[MAE, IENV]
Zhang, Xin
Zhang, Xin
(張欣)
[MAE]
Zhao, Tianshou
Zhao, Tianshou
(趙天壽)
[MAE]
Zheng, Qingbin
Zheng, Qingbin
(鄭慶彬)
[MAE]