Showing 1 - 27 of 27
Antonelli, Marco
Antonelli, Marco
[ECE]
Chan, Gary Shueng Han
Chan, Gary Shueng Han
(陳雙幸)
[CSE]
Chen, Lei
Chen, Lei
(陳雷)
[CSE]
Fung, Pascale N
Fung, Pascale N
(馮雁)
[ECE, CSE]
James, Lancelot
James, Lancelot
(在林壽)
[ISOM]
Jing, Bing Yi
Jing, Bing Yi
(荊炳義)
[MATH]
Kwok, James Tin Yau
Kwok, James Tin Yau
(郭天佑)
[CSE]
Lee, Yonghoon
Lee, Yonghoon
[MGMT]
Liem, Rhea Patricia
Liem, Rhea Patricia
[MAE]
Liu, Ming
Liu, Ming
(劉明)
[CSE, ECE]
Mak, Brian K W
Mak, Brian K W
(麥鑑榮)
[CSE]
Quan, Long
Quan, Long
(權龍)
[CSE]
Shi, Bertram E
Shi, Bertram E
(施毅明)
[ECE]
Song, Yangqiu
Song, Yangqiu
(宋陽秋)
[CSE, MATH]
Tang, Chi Keung
Tang, Chi Keung
(鄧智強)
[CSE]
Wang, Jiguang
Wang, Jiguang
(王吉光)
[LIFS, CBE]
Wang, Tao
Wang, Tao
(王韜)
[CSE]
Wang, Yang
Wang, Yang
(汪揚)
[DSCI, MATH]
Wang, Yiwen
Wang, Yiwen
(王怡雯)
[ECE, CBE]
Wong, Michael K Y
Wong, Michael K Y
(王國彝)
[PHYS]
Wu, Dekai
Wu, Dekai
(吳德愷)
[CSE]
Xu, Jiang
Xu, Jiang
(須江)
[ECE]
Yang, Can
Yang, Can
(楊燦)
[MATH]
Yang, Qiang
Yang, Qiang
(楊強)
[CSE, ECE]
Yao, Yuan
Yao, Yuan
(姚遠)
[MATH, CBE]
Yeung, Dit Yan
Yeung, Dit Yan
(楊瓞仁)
[CSE, ECE]
Zhang, Nevin L
Zhang, Nevin L
(張連文)
[CSE]