Showing 1 - 35 of 35
Cai, Jianfeng
Cai, Jianfeng
(蔡劍鋒)
[MATH]
Chan, Chun Man
Chan, Chun Man
(陳俊文)
[CIVL]
Chan, Gary Shueng Han
Chan, Gary Shueng Han
(陳雙幸)
[CSE]
Chen, Lei
Chen, Lei
(陳雷)
[CSE]
Chigrinov, Vladimir G
Chigrinov, Vladimir G
[ECE]
Gallego, Guillermo
Gallego, Guillermo
[IELM, ISOM]
Hong, Jeff L
Hong, Jeff L
[IELM]
Hui, Chi Wai
Hui, Chi Wai
(許志偉)
[FYTRI, CBE, IENV]
Lakerveld, Richard
Lakerveld, Richard
[CBE]
Lau, Vincent Kin Nang
Lau, Vincent Kin Nang
(劉堅能)
[ECE]
Lee, Yi-Kuen
Lee, Yi-Kuen
(李貽昆)
[MAE, CBE]
Li, Larry K.B.
Li, Larry K.B.
(李建邦)
[MAE]
Li, Yingying
Li, Yingying
(李瑩瑩)
[FINA, ISOM]
Liem, Rhea Patricia
Liem, Rhea Patricia
[MAE]
Liu, An
Liu, An
(劉安)
[ECE]
Lu, Mengqian
Lu, Mengqian
(陸萌茜)
[CIVL]
Mak, Ho Yin
Mak, Ho Yin
(麥浩然)
[IELM]
Mckay, Matthew R
Mckay, Matthew R
[ECE, BME]
Murch, Ross David
Murch, Ross David
(穆樂思)
[ECE]
Ng, Shu Ming
Ng, Shu Ming
(伍仕明)
[ISOM, IPO]
Palomar, Daniel Perez
Palomar, Daniel Perez
(鋒西龍)
[ECE]
Papadias, Dimitrios
Papadias, Dimitrios
(白德善)
[CSE]
Qi, Jin
Qi, Jin
(戚瑾)
[IELM]
Qi, Qi
Qi, Qi
(祁琦)
[IELM]
Shi, Ling
Shi, Ling
(施凌)
[ECE]
Shyy, Wei
Shyy, Wei
(史維)
[EVPPO, MAE]
Tung, Yeou-Koung
Tung, Yeou-Koung
(湯有光)
[CIVL, IENV]
Wang, Michael Yu
Wang, Michael Yu
(王煜)
[ECE, MAE]
Wang, Xuan
Wang, Xuan
(王譞)
[ISOM]
Wong, Michael K Y
Wong, Michael K Y
(王國彝)
[PHYS]
Yang, Hai
Yang, Hai
(楊海)
[CIVL]
Yee, Terrence F
Yee, Terrence F
(余瑞暉)
[ENVR]
Zhang, Jiheng
Zhang, Jiheng
(張季恒)
[IELM]
Zhang, Xiangru
Zhang, Xiangru
(張相如)
[CIVL]
Zhang, Xiaowei
Zhang, Xiaowei
(張曉煒)
[IELM]