Showing 1 - 3 of 3 (0.08 seconds)
Export 0 items to:        
Author(s): Kim, Minsik ; Pinto, Sneha Maria Aria ; Getnet, Derese ; Nirujogi, Raja Sekhar Ekhar ; Manda, Srikanth Srinivas Rinivas ; Chaerkady, Raghothama ; Madugundu, Anil Kumar ; Kelkar, Dhanashree ; Isserlin, Ruth ; Jain, Shobhit ; Thomas, Joji Kurian ; Muthusamy, Babylakshmi ; Leal-Rojas, Pamela ; Kumar, Praveen ; Sahasrabuddhe, Nandini ; Balakrishnan, Lavanya ; Advani, Jayshree ; George, Bijesh ; Renuse, Santosh ; Selvan, Lakshmi Dhevi Nagarajha Nagarajha ; Patil, Arun ; Nanjappa, Vishalakshi ; Radhakrishnan, Aneesha ; Prasad, Samarjeet ; Subbannayya, Tejaswini ; Raju, Rajesh ; Kumar, Manish Vijaya ; Sreenivasamurthy, Sreelakshmi ; Marimuthu, Arivusudar ; Sathe, Gajanan ; Chavan, Sandip ; Datta, Keshava ; Subbannayya, Yashwanth ; Sahu, Apeksha ; Yelamanchi, Soujanya ; Jayaram, Savita ; Rajagopalan, Pavithra ; Sharma, Jyoti ; Murthy, Krishna Ramachandra ; Syed, Nazia ; Goel, Renu ; Khan, Aafaqueahmad ; Ahmad, Sartaj Akhtar ; Dey, Gourav ; Mudgal, Keshav ; Chatterjee, Aditi ; Huang, Taichung ; Zhong, Jun ; Wu, Xinyan ; Shaw, Patrick ; Freed, Donald ; Zahari, Muhammad Saddiq ; Mukherjee, Kanchan Kumar ; Shankar, Subramanian Ravi ; Mahadevan, Anita ; Lam, Henry H N View this author's profile ; Mitchell, Christopher ; Shankar, Susarla Krishna Rishna ; Satishchandra, Parthasarathy ; Schroeder, John ; Sirdeshmukh, Ravi ; Maitra, Anirban ; Leach, Steven ; Drake, Charles ; Halushka, Marc Kenneth ; Prasad, Thottethodi Subrahmanya Keshava ; Hruban, Ralph ; Kerr, Candace ; Bader, Gary ; Iacobuzio-Donahue, Christine ; Gowda, Harsha ; Pandey, Akhilesh
Source: Nature, v. 509, (7502), 2014, p. 575-581
Article, 2014