Showing 1 - 8 of 8 (0.13 seconds)
Export 0 items to:        
Author(s): Kristan, Matej ; Leonardis, Ales ; Matas, Jiri ; Felsberg, Michael ; Pflugfelder, Roman ; Cehovin, Luka ; Vojir, Tomas ; Hager, Gustav ; Lukezic, Alan ; Fernandez, Gustavo ; Gupta, Abhinav ; Petrosino, Alfredo ; Memarmoghadam, Alireza ; Garcia-Martin, Alvaro ; Montero, Andres Solis ; Vedaldi, Andrea ; Robinson, Andreas ; Ma, Andy J. ; Varfolomieiev, Anton ; Alatan, Aydin ; Erdem, Aykut ; Ghanem, Bernard ; Liu, Bin ; Han, Bohyung ; Martinez, Brais ; Chang, Chang-Ming ; Xu, Changsheng ; Sun, Chong ; Kim, Daijin ; Chen, Dapeng ; Du, Dawei ; Mishra, Deepak ; Yeung, Dit-Yan View this author's profile ; Gundogdu, Erhan ; Erdem, Erkut ; Khan, Fahad ; Porikli, Fatih ; Zhao, Fei ; Bunyak, Filiz ; Battistone, Francesco ; Zhu, Gao ; Roffo, Giorgio ; Subrahmanyam, Gorthi R. K. Sai ; Bastos, Guilherme ; Seetharaman, Guna ; Medeiros, Henry ; Li, Hongdong ; Qi, Honggang ; Bischof, Horst ; Possegger, Horst ; Lu, Huchuan ; Lee, Hyemin ; Nam, Hyeonseob ; Chang, Hyung Jin ; Drummond, Isabela ; Valmadre, Jack ; Jeong, Jae-chan ; Cho, Jae-il ; Lee, Jae-Yeong ; Zhu, Jianke ; Feng, Jiayi ; Gao, Jin ; Choi, Jin Young ; Xiao, Jingjing ; Kim, Ji-Wan ; Jeong, Jiyeoup ; Henriques, Joao F. ; Lang, Jochen ; Choi, Jongwon ; Martinez, Jose M. ; Xing, Junliang ; Gao, Junyu ; Palaniappan, Kannappan ; Lebeda, Karel ; Gao, Ke ; Mikolajczyk, Krystian ; Qin, Lei ; Wang, Lijun ; Wen, Longyin ; Bertinetto, Luca ; Rapuru, Madan Kumar ; Poostchi, Mahdieh ; Maresca, Mario ; Danelljan, Martin ; Mueller, Matthias ; Zhang, Mengdan ; Arens, Michael ; Valstar, Michel ; Tang, Ming ; Baek, Mooyeol ; Khan, Muhammad Haris ; Wang, Naiyan HKUST affiliated (currently or previously) ; Fan, Nana ; Al-Shakarji, Noor ; Miksik, Ondrej ; Akin, Osman ; Moallem, Payman ; Senna, Pedro ; Torr, Philip H. S. ; Yuen, Pong C. ; Huang, Qingming ; Martin-Nieto, Rafael ; Pelapur, Rengarajan ; Bowden, Richard ; Laganiere, Robert ; Stolkin, Rustam ; Walsh, Ryan ; Krah, Sebastian B. ; Li, Shengkun ; Zhang, Shengping ; Yao, Shizeng ; Hadfield, Simon ; Melzi, Simone ; Lyu, Siwei ; Li, Siyi HKUST affiliated (currently or previously) ; Becker, Stefan ; Golodetz, Stuart ; Kakanuru, Sumithra ; Choi, Sunglok ; Hu, Tao ; Mauthner, Thomas ; Zhang, Tianzhu ; Pridmore, Tony ; Santopietro, Vincenzo ; Hu, Weiming ; Li, Wenbo ; Huebner, Wolfgang ; Lan, Xiangyuan ; Wang, Xiaomeng ; Li, Xin ; Li, Yang ; Demiris, Yiannis ; Wang, Yifan ; Qi, Yuankai ; Yuan, Zejian ; Cai, Zexiong ; Xu, Zhan ; He, Zhenyu ; Chi, Zhizhen
Source: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), v. 9914 LNCS, 2016, p. 777-823
Conference paper, 2016

Author(s): Kristan, Matej ; Matas, Jiří George ; Leonardis, Aleš De ; Felsberg, Michael ; Čehovin, Luka ; Fernández, Gustavo Javier ; Vojíř, Tomáš ; Häger, Gustav ; Nebehay, Georg ; Pflugfelder, Roman ; Gupta, Abhinav ; Bibi, Adel ; Lukežič, Alan ; García-Martín, Álvaro ; Saffari, Amir ; Petrosino, Alfredo ; Montero, Andrés Solís ; Varfolomieiev, Anton ; Baskurt, Atilla M. ; Zhao, Baojun ; Ghanem, Bernard ; Martínez, Brais ; Lee, Byeongju ; Han, Bohyung ; Wang, Chaohui ; Garcia, Christophe ; Zhang, Chunyuan ; Schmid, Cordelia ; Tao, Dacheng ; Kim, Daijin ; Huang, Dafei ; Prokhorov, Danil V. ; Du, Dawei ; Yeung, Dit Yan View this author's profile ; Ribeiro, Eraldo ; Khan, Fahadshahbaz ; Porikli, Fatih Murat ; Bunyak, Filiz ; Zhu, Gao ; Seetharaman, Guna S. ; Kieritz, Hilke ; Yau, Hingtuen ; Li, Hongdong ; Qi, Honggang ; Bischof, Horst ; Possegger, Horst ; Lee, Hyemin ; Nam, Hyeonseob ; Bogun, Ivan ; Jeong, Jaechan ; Cho, Jaeil ; Lee, Jaeyeong ; Zhu, Jianke ; Shi, Jianping ; Li, Jiatong ; Jia, Jiaya ; Feng, Jiayi ; Gao, Jin ; Choi, Jinyoung ; Kim, Jiwan ; Lang, Jochen ; Martínez, José M. ; Choi, Jongwon ; Xing, Junliang ; Xue, Kai ; Palaniappan, Kannappan Pan ; Lebeda, Karel ; Alahari, Karteek ; Gao, Ke ; Yun, Kimin ; Wong, Kinhong ; Luo, Lei ; Ma, Liang ; Ke, Lipeng ; Wen, Longyin ; Bertinetto, Luca ; Pootschi, Mahdieh ; Maresca, Mario Edoardo ; Danelljan, Martin ; Wen, Mei ; Zhang, Mengdan ; Arens, Michael ; Valstar, Michel F. ; Tang, Ming ; Chang, Mingching ; Khan, Muhammadharis ; Fan, Nana ; Wang, Naiyan HKUST affiliated (currently or previously) ; Miksik, Ondrej ; Torr, Philip H S ; Wang, Qiang ; Martín-Nieto, Rafael ; Pelapur, Rengarajan V. ; Bowden, Richard ; Laganière, Robert ; Moujtahid, Salma ; Hare, Sam ; Hadfield, Simon ; Lyu, Siwei ; Li, Siyi HKUST affiliated (currently or previously) ; Zhu, Songchun ; Becker, Stefan ; Duffner, Stefan ; Hicks, Stephen L. ; Golodetz, Stuart M. ; Choi, Sunglok ; Wu, Tianfu ; Mauthner, Thomas ; Pridmore, Tony Paul ; Hu, Weiming ; Hübner, Wolfgang ; Wang, Xiaomeng ; Li, Xin ; Shi, Xinchu ; Zhao, Xu ; Mei, Xue ; Shizeng, Yao ; Hua, Yang ; Li, Yang ; Lu, Yang ; Chen, Zhaoyun ; Huang, Zehua ; Zhang, Zhe ; He, Zhenyu ; Hong, Zhibin ; Li, Yuezun ; Chen, Zhe
Source: Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, v. 2015-February, December 2015, article number 7406428, p. 564-586
Conference paper, 2015